Cuvânt aniversar

 

Înființată în 1992, Casa Cărții de Știință își propunea valorificarea potențialului științific al universităților și institutelor de cercetare clujene, devenind, apoi, Casa multor cărți de pe Eroilor 6-8. Portretul activităților editoriale este conturat de meritul continuității și longevității, editura caracterizându-se prin deschiderea către mediul academic, cercetători, scriitori și traducători, pornind de la un nivel local și ajungând la fructuoase colaborări cu instituții culturale din întreaga Europă.

Intenția editorială inițială o constituia promovarea autorilor din domeniile științei: medicină, științe exacte, tehnică etc., am observat că este necesară o diversificare tematică. Am început să publicăm autori din sfera umanistă; astfel a apărut cartea literară, filosofică, religioasă, istorică și de artă, traducerile literare. Considerăm că cel mai important aspect al activității noastre profesionale este tocmai concentrarea în jurul editurii a numeroși profesioniști ai cărții (universitari, cercetători științifici, membri ai comunității academice locale și internaționale, scriitori și traducători), alături de care, prin valoarea, tenacitatea și probitatea profesională a acestora, Casa Cărții de Știință a reușit să susțină varietatea pieței de carte la nivel național, prin crearea diverselor colecții de specialitate. Dintre cele peste 6 500 de titluri care au văzut lumina tiparului de la înființarea editurii, numeroase sunt fundamentale, de mare anvergură pentru cultură și știință atât la nivel local, cât și la nivel național. Aceste lucrări apărute de-a lungul timpului au asigurată calitatea științifică datorită sistemului peer review realizat de comisia de referenți a editurii, dar, în cazul multor volume, rigurozitatea științifică este garantată și de autorii înșiși, personalități de valoare unanim recunoscută. De asemenea, experiența autorilor se întâlnește cu experiența redactorilor, într-un efort comun de îmbunătățire permanentă a calității cărților editate. Pornind de la această premisă, echipa editorială și-a dorit ca, prin profesionalism, prin soluțiile oferite, seriozitatea și punctualitatea demonstrate, drumul editurii să fie netezit și însoțit de competență.

Volumele publicate în domeniul filologie sunt structurate în colecțiile: belgica.ro (coordonată de Prof. univ. dr. emerit Rodica Lascu-Pop și de criticul literar Irina Petraș; colecție care reunește studii critice, teze de doctorat, traduceri literare și texte inedite publicate de Centrul de Studii de Literatură Belgiană de Limba Franceză, din cadrul Facultății de Litere, Cluj-Napoca), colecția Grammatica (coordonată de Conf. univ. dr. habil. Adrian Chircu, unde sunt publicate studii teoretice și aplicative de lingvistică teoretică și de lingvistică contrastivă sau comparativă; la baza multora dintre acestea se află teze de doctorat susținute cu succes în diferite universități din țară), colecția Hypothesis (coordonată de Prof. univ. dr. Ioana Bican; colecție în care fenomenul literar românesc este abordat la nivel universitar, studiile identificând argumentat curente, trenduri, personalități-reper, motive și teme esențiale, lucrări cu caracter monografic sau care inventariază semnalmente ale unor epoci distincte din istoria literaturii române), colecția Romanul francez actual (coordonată de Prof. univ. dr. Yvonne Goga și Conf. univ. dr. Simona Jișa; colecție care cuprinde lucrări ale specialiștilor din țară și din străinătate, respectiv monografii, volume de studii și traduceri, tratând aspecte reprezentative ale genului romanesc de expresie franceză din ultimele decenii), colecțiile Traducem Lumea și La feminin (coordonate de Prof. univ. dr. Rodica Baconsky, colecții înființate sub moto-ul „Traducerea este unul dintre numele condiției umane.” – David Bellos, și care cuprind traduceri din spațiul francofon ale volumelor premiate la nivel internațional), colecția Nordica (coordonată de Prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu; la baza căreia se află Seminarul internațional de traduceri literare norvegiene, organizat de Prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu în colaborare cu Norwegian Literature Abroad, NORLA, din Norvegia, la Departamentul de Limbi și literaturi scandinave al Facultății de Litere UBB; colecția cuprinde studii consacrate literaturilor nordice, dar și traduceri literare direct din limbile nordice), colecția Biblioteca indiană (coordonată de dr. habil. Mihaela Gligor, colecție înființată în urma colaborării cu Centrul clujean pentru studii indiene, dedicată cercetării tradițiilor indiene, filosofiilor, limbilor și religiilor Indiei), Biblioteca polonă (coordonată de Prof. univ. dr. Constantin Geambașu).

Aceste colecții sunt rezultatul firesc al contactului direct cu numeroase departamente ale Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și ale altor universități din țară (București, Iași, Galați, Suceava, Pitești, Oradea) și prezintă riguroase studii, cu impact major în domeniul filologie, lucrările acoperind nu doar epoci diferite, ci și tematici diferite, propuse și cercetate de autori cu diferite preocupări filologice, fapt care permite completarea unei palete largi de informații științifice.

Acestor colecții preocupate, în special, de valoarea științifică, li se adaugă colecțiile de traduceri literare, care creează un adevărat bagaj de trăiri și exprimări în acord cu diversitățile culturale. Literatura Europeană Contemporană cuprinde titluri din limba spaniolă, franceză, italiană, portugheză, germană, suedeză, norvegiană, polonă, slovacă, slovenă, cehă, macedoneană, neerlandeză, daneză etc., pentru a căror publicare beneficiem de sprijin financiar – în forma unor granturi pentru publicare (obținute în primul rând datorită valorii colaboratorilor noștri, care provin mai ales din mediul universitar) de la instituții precum: Centre National du Livre Paris, Fédération Wallonie-Bruxelles, L’Organisation internationale de la Francophonie, Swedish Arts Council, Norla, Danish Agency for Culture, Ministerul Culturii, Educației și Sportului Madrid, Slolia – Slovacia, Trubar – Slovenia, Institutul Cărții și Institutul de Literatură din Polonia, Ministerul Culturii al Republicii Cehe, Ministerul Învățământului și Științei din Republica Macedonia, Viadrina European University, Institutul Italian București, Institutul francez București, Fundação Biblioteca Nacional (Brazilia), Instituto Camões (Portugalia), Nederlands Letterenfonds, Bundeskanzleramt Österreich Viena, ș.a. Dintre autorii a căror operă literară a fost publicată cu sprijinul acestora, enumărăm: Antonio Muñoz Molina, Geneviève Damas, Henri Michaux, Carl Frode Tiller, Lidija Dimkovska, Goran Vojnović, Monika Kompaníková, Maryam Madjidi, Georges Perec, Kari Fredrikke Brænne, Jean-Paul Didierlaurent, Ilja Leonard Pfeijffer, David Machado etc.

Traduceri literare remarcabile se regăsesc și în Biblioteca polonă, sub coordonarea Prof. Constantin Geambașu și realizată prin sprijinul Institutului Cărții și Institutului Literaturii din Cracovia, Polonia. Din această colecție face parte și romanul Casă de zi, casă de noapte, al laureatei Nobel 2018 pentru literatură Olga Tokarczuk, traducere din limba polonă de Cristina Godun, precum și titluri semnate de numeroși autori importanți din literatura europeană: Szczepan Twardoch, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Mackiewicz, Bronisław Wildstein, Bolesław Leśmian etc.

O colecție recent înființată este Afrika, coordonată de Andrei Lazar, Simona Jișa și Sergiu Mișcoiu, toți universitari clujeni.

Aceste proiecte de traduceri ar fi, însă, imposibile fără prețioasa muncă minuțioasă a traducătorilor cu care colaborăm de mulți ani: Rodica Lascu-Pop, Rodica Baconsky, Alina Pelea, Constantin Geambașu, Cristina Godun, Sanda Tomescu-Baciu, Daniela Ionescu, Gabriela Lungu, Paula Braga Šimenc, Melania Stancu, Helliana Ianculescu, Andrei Lazar, Andreea Bugiac, Alexandra Ionel, Rodica Grigore, Laurențiu Malomfălean ș.a.

Altfel spus, suntem editura care realizează săptămânal proiecte pentru accesarea fondurilor la toate instituțiile europene menționate deja, dar și proiecte editoriale la instituții naționale: AFCN, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, organisme județene și municipale.

Un alt aspect esențial în editarea lucrărilor științifice din domeniul filologie este reprezentat de continuitatea publicării diverselor reviste de specialitate, în care apar studii semnate de importanți universitari români și străini. Revistele sunt cu tematică stabilită pentru fiecare număr, dar și cu numere speciale tematice; dintre acestea, enumerăm: „Lingua. Language & Culture” (Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, „Lingua” Center), „Cultural Intertexts” (editor Michaela Praisler), „Communication interculturelle el littérature” (coordonatori: Alina Crihană și Simona Antofi), „Translation Studies” (Department of English, Faculty of Letters, „Dunărea de Jos” University of Galați), „Doc.eu Revistă cu profil academic” (Universitatea București), „Perspective – Didactica limbii și literaturii române” (ANPRO). Acestor reviste li se adaugă alte publicații periodice, precum: Dialogul slaviștilor din România a Departamentului de Limbi și literaturi slave, de la UBB Cluj-Napoca și Klausenburger Beitrage zur Germanistic a Departamentului de Limbă și Literatură Germană al Facultății de Litere Cluj-Napoca. Longevitatea apariției acestor reviste este confirmată de conținutul științific substanțial și elementele de originalitate ale articolelor. Atât forma, cât și conținutul acestor lucrări respectă criteriile de publicare ale revistelor de specialitate și, de asemenea, consolidează dialogul intercultural.

În aceeași măsură, cupola generoasă a istoriei reunește patru colecții, ceea ce subliniază atașamentul editurii pentru promovarea studiului și rememorării trecutului. Acestea cuprind reeditări ale unor cărți-reper pentru istoria românilor, evocarea spațiului și culturii transilvane, alături de cercetări științifice, cu metodologii de lucru actuale, aplicate istoriei moderne și contemporane. Volumele publicate în domeniul istorie și studii culturale sunt structurate în colecțiile Biblioteca Valorilor Transilvane (coordonată de Acad. Ioan-Aurel Pop), Istorie modernă și contemporană (coordonată de Prof. univ. dr. Marcela Sălăgean și Prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur), Locuri transilvane (coordonată de dr. Marius Mureșan) și Evocări istorice.

Suntem editura clujeană cea mai bine cotată CNCS pentru domeniile umaniste: categoria B la Filologie, Filosofie, Teatru și Artele Spectacolului, alături de Istorie la categoria C.

Alte colecții sunt cele de domeniul științific: Cartea medicala, Știintă și Tehnică, Geografie, Metodică și Didactică, Economie unde editura este acreditată CNCSIS.

Principala revistă științifică pe care o publicăm cu regularitate este Fixed Point Theory, cotată ISI, aparută sub coordonarea Facultății de Matematică a UBB, a Prof. univ. dr. Adrian Petrușel.

Alături de Facultatea de Geografie a UBB, edităm și publicăm revistele Riscuri și catastrofe și Geographia Napocensis, coordonate de Prof. univ. dr. Victor Sorocovschi, iar din domeniul medicinei amintim revistele medicale: Journal of Medical&Radiation Oncology și The Journal of the Semiology.

 

*

Acum, la aniversarea a 30 ani, ne bucurăm pentru realizarea acestui volum care conține, în prima parte, răspunsurile autorilor, coordonatorilor colecțiilor și ale referenților noștri științifici, la invitația propusă de noi de a realiza un eseu succint pe teme convergente cu titlul, respectiv de a menționa care mai este astăzi – într-o lume a imaginii și a internetului – rostul/rolul Cărții ca tezaur al cunoașterii, ca instrument de afirmare identitară, rolul Cărții în educație.

În a doua parte a volumului, ne-am propus să realizăm o scurtă prezentare a zestrei editurii, alături de o expunere a unora dintre cele mai importante cărți publicate de noi, prin etalarea coperților acestora. Dincolo de cuvintele la acest ceas aniversar, împărtășesc ideea că aceste volume și autorii lor vorbesc cel mai bine despre noi.

Îi mulțumesc Irinei Petraș, fost redactor al editurii noastre, care a acceptat să coordoneze volumul. Îi sunt recunoscător și pentru rolul ei în parcursul nostru editorial, pentru ridicarea calității editoriale și sporirea vizibilității noastre în viața culturală a urbei.

Mulțumirile mele se îndreaptă și spre distinșii autori și colaboratori care au răspuns invitației noastre, dar, în special, le mulțumesc pentru contribuția majoră în parcursul nostru editorial.

Dr. Tudor Codreanu, care a avut, în 1992, ideea înființării editurii Casa Cărții de Știință, ghidând-o spre un parcurs științific, merită din plin recunoștința noastră. Dorința lui de o cât mai bună realizare profesională și familială i-a dirijat apoi pașii, cu succes, pe meleaguri străine.

Trebuie felicitat obligatoriu tot colectivul redacțional care a muncit pe parcursul anilor și ale cărui experiență și profesionalism s-au împletit cu probitatea autorilor noștri. Am speranța că redactorii noștri din ultimii șase ani, drd. Alexandra Blendea și dr. Marius Mureșan, vor prelua curând frâiele editurii și vor putea sărbători următoarea noastră aniversare la 40 ani de existență.

 

Mircea Trifu
director cerc. științific principal
Cluj-Napoca, mai 2022

 

Cărți din zestrea editurii – Casa Cărții de Știință 30