Nr.crt. Nume şi prenume Afiliere instituţională Titlu ştiinţific/didactic
1

Dumitru Matiş

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof.univ.dr.
2

Ioana Bot

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof.univ.dr.
3

Vasile Ţopa

Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca prof.univ.dr.
4

Victor Sorocovschi

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof.univ.dr.
5

Muşata Bocoş

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof.univ.dr.
6

Irina Petraş(Poantă)

Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj doctor in filologie
7

Rodica Lascu Pop

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof. univ. dr.
8

Yvonne Goga

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof. univ. dr.
9

Anca Maniuţiu

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof. univ. dr.
10

Ovidiu Pecican

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof. univ. dr
11

Dan Eugen Raţiu

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca conf. univ. dr.
12

Ion Copoeru

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca conf. univ. dr.
13

Mara-Victoria Raţiu

Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca lector dr.
14

Virgil Ciomoş

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof. univ. dr
15

Emanuel-Mihail Socaciu

Universitatea din Bucureşti lector dr.
16

Carol Veress

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca prof. univ. dr.
17

Bujor Ioan Dânşorean

Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca prof. univ. dr.
18

Ştefan I. Pomian

Universitatea de Nord, Baia Mare prof. univ. dr.
19

Teofil Stan

Universitatea de Nord, Baia Mare lector dr.
20

Iacob Coman

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti conf. univ. dr.
21

Adrian Chircu

Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca, lector univ. dr.