CONCURS

Teză de doctorat

CONCURS

La aniversarea a 30 de ani de activitate,
editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
acreditată CNCS pentru domeniul Filologie (categoria B),
doreşte să sprijine absolvenţii şcolilor doctorale.

Concursul se va desfăşura semestrial, începând cu
1 octombrie 2022.

Înscrierile vor avea loc conform regulamentului publicat pe site-ul editurii. În fiecare semestru vor fi desemnaţi trei câştigători de către un juriu de specialişti.

Tezele selectate vor fi publicate gratuit în condiţii grafice de înaltă calitate, beneficiind de publicitate on-line si de difuzare.

Regulament

Regulamentul concursului:

 1. Concursul se desfășoară semestrial:
  • 1 octombrie – 31 martie
  • 1 aprilie – 30 septembrie.
 1. Termenul de înscriere în concurs este de 90 de zile calendaristice de la fiecare dată de începere, adică 31 decembrie, respectiv 30 iunie.
 2. La concurs pot participa autori ai unor teze de doctorat susținute într-o unitate organizatoare de studii doctorale din România sau din UE, din domeniul FILOLOGIE, cu cel mult un an înainte de depunerea candidaturii și care nu au mai fost publicate, ca atare, la nici o altă editură, din țară sau din străinătate.
 3. Nu pot fi admise lucrări care reiau doar o parte din lucrarea de doctorat susținută, secvențe semnificative din aceasta fiind lăsate în afara manuscrisului înscris în concurs.
 4. Juriul fiecărei ediții va fi alcătuit dintr-un număr impar de specialiști universitari de prestigiu internațional și va fi anunțat odată cu premiile acordate. Directorul editurii și consiliul ei științific sunt responsabili cu desemnarea membrilor juriului, evitând conflictul de interese.
 5. Anunțarea celor 3 lucrări câștigătoare se va face înainte cu 10 zile de la fiecare termen de încheiere a concursului, urmând ca această perioadă să fie utilă pentru analizarea eventualelor contestații şi anunțarea celor trei câștigători .
 6. Editura îşi rezervă un termen de 60 de zile pentru publicarea gratuită a celor 3 cărți (pe baza unui contract de editare), urmând apoi publicitatea on-line şi difuzarea.
 7. Drepturile de autor pentru această unică ediție rămân în posesia autorul, respectiv a editurii, și vor fi stabilite de un contract de publicare adecvat, pe care autorul îl va semna înainte de începerea oricăror proceduri de publicare.
 8. Documente necesare pentru înscrierea în concurs (format electronic):

– teza de doctorat în formatul PDF în care a fost susținută

– manuscrisul revizuit pentru publicare, de autor, al tezei originale (acesta este considerat manuscrisul înaintat pentru concurs)

– dovada (copie a atestatului de susținere sau a procesului verbal al susținerii) susținerii cu succes a tezei de doctorat, din care să rezulte 1. Conducătorul lucrării, 2. Membrii comisiei de susținere, 3. Universitatea/Instituția la care a avut loc susținerea, 4. Calificativul obținut la susținerea doctorală

– două recenzii/recomandări ale membrilor din comisia de doctorat, care recomandă publicarea.

– CV autorului + lista de publicații științifice ale acestuia (cu indicarea explicită a celor care fac parte din lucrarea doctorală, o preced sau sunt ulterioare susținerii tezei)

– copia actului de identitate al candidatului

– un formular de înscriere la concurs care să conțină o declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu a mai fost depusă spre publicare la alte edituri; formularul se descarcă de pe site-ul editurii.

N.B. Asemenea documente sunt necesare pentru a stabili seriozitatea candidatului, precum și pentru a evita în juriu persoane care au fost implicate în supervizarea/susținerea tezei.

Dosarele incomplete nu vor fi admise în concurs.

 1. Fiecare premiu acordat va fi însoțit de o motivație scrisă a juriul referitoare la calitățile lucrării premiate.
 2. După deliberare, juriul va înainta Directorului editurii și consiliului științific rezultatele și clasificarea propusă. Aceștia vor verifica respectarea prezentului regulament și vor da publicității rezultatele concursului, pe site-ul editurii și în media.