Conferința Națională Philohistoriss

8 – 10 noiembrie 2019

 

Organizată împreună cu Facultatea de Istorie și Filosofie, Conferința Națională Philohistoriss, a ajuns la ediția a V-a și se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor ale căror cercetări se înscriu în câmpul istoriei, filosofiei, arheologiei, arhivisticii, istoriei artei, relațiilor internaționale și studiilor de securitate. Evenimentul subliniază importanța cercetării în domeniile istorie și filosofie cu specializările conexe, și impactul acestora pentru societatea contemporană.

Lucrările prezentate vor fi publicate într-un număr special al Revistei Philohistoriss, care va apărea în luna iunie a anului 2020.