Creată în 1992, Casa Cărţii de Ştiinţă pune în valoare potenţialul stiinţific al universitatilor si institutelor de cercetare clujene. Interesele editoriale s-au diversificat an de an, alături de cartea stiinţifica propriu-zisă (medicină, biologie, tehnică) apărând carte literară, filosofică, religioasă, istorică si de artă.

 

Casa Cărţii de Ştiinţă is a Romanian publishing house founded in 1992. Our editorial interests have broadened every year with the publishing of literature, philosophy, religious and historical books, as well as from the scientific field (medicine, biology or technics). We have exquisite translators, known by results, and we collaborate with a great number of individuals in the Romanian academics.

 

Casa Cărţii de Ştiinţă est une maison d’édition roumaine, fondée en 1992. Notre intérêt éditorial s’est diversifié chaque année et on est arrivés à éditer des livres de littérature, philosophie, religion et histoire, aussi que du champ scientifique (médecine, biologie, technique). Nous avons des traducteurs renommés, reconnus pour leurs résultats, et une grande partie de nos auteurs sont des figures importantes du milieu académique roumain.

 

Casa Cărţii de Ştiinţă a fost creată (în 1992)

tocmai pentru dumneavoastră: universitari, cercetători, scriitori clujeni.

  Suntem pregătiţi să venim în întâmpinarea dorinţelor şi nevoilor dumneavoastră. Împreună, vom găsi cele mai eficiente, mai practice, mai avantajoase soluţii, astfel încât cartea dumneavoastră să găsească drumul cel mai scurt şi mai sigur spre studenţii/cititorii dumneavoastră.

Dorim să devenim editura de casă a catedrei dumneavoastră. Contactul permanent, evaluarea periodică a relaţiei noastre, respectul reciproc

sunt instrumentele cu care vom lucra.

Acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, editura noastră vă aşteaptă în biblioteca de referinţă a celor 2000 de titluri apărute de la înfiinţare.

           Ce vă oferim?

& tipar digital şi tipar offset (în funcţie de tiraj)

& copertă şi planşe color, chiar la tiraje mici

& tiraj minim de 100 de exemplare

& la tiraje mari, preţuri atrăgătoare

& în regim de urgenţă, cartea dumneavoastră e gata în 10 zile (la acelaşi preţ!)

& calitate maximă la finisare

& disponibilitate de difuzare

& achitarea costurilor şi la 60 de zile după apariţia cărţii

& servicii redacţionale calificate

Poarta Casei noastre e deschisă pentru dumneavoastră!

Echipa editurii

 

Mircea Trifu
Director

persoana de contact pentru discutarea eventualelor contracte

Alexandra Blendea
redactor

Because of my love for language and books, now I have the immense fortune to get paid to read books.

Marius Muresan
redactor

PHD Student at Babes-Bolyai University

Adrian Pop
tehnoredactor

dumitru furculiţă
grafician

Grafic Designer 

Mircea Bâlc
Director Tehnic

Adriana Demian
contabil