coordonată de Conf. univ. dr. habil Adrian Chircu

„În domeniul Filologie, în colecția Grammatica, sunt publicate studii teoretice și lucrări aplicative de lingvistica românească, de lingvistică teoretică și de lingvistică contrastivă sau comparativă. La baza unora dintre acestea, se află teze de doctorat susținute cu succes în diferite universități din țară. Cărțile sunt supuse unui proces de evaluare, al cărui rol este de certificare a calității științifice.” (Adrian Chircu)