Colecția Metacritic este coordonată de Mihaela Ursa și include volume semnate de autori români și străini care analizează sistemic fenomenul literar, într-o manieră auto-reflexivă, metacritică. În centrul examinărilor se află interacțiunea gândirii literare cu alte practici de cunoaștere, creație și construcție umanistă.