Lansare de carte „Ardealul”, de Silvestru Moldovan

Gazetar, publicist și istoric, bun cunoscător al „Țării Ardealului”, Moldovan realizează o veritabilă monografie despre modul de viață al populației românești, delimitată geografic de cele două râuri și afluenții lor. Cărțile se dezvoltă ca un jurnal de călătorie care parcurge cursurile Oltului și Mureșului, prezentând localitățile pe care le întâl-nesc în cale, alături de informațiile inedite despre populațiile din zonă, istoria, limbajul lor, cântecele populare, obiceiurile etc.

Ion Taloș despre volum: „Reeditarea acestei lucrări este mai mult decât binevenită, ea însemnând readucerea în actualitate a operei unui intelectual ardelean de seamă din jurul anului 1900, operă a cărei utilitate practică va putea fi mai bine observată îndată ce vom depăși momentul coronavirus, care interzice întâlnirile și călătoriile, de frica molipsirii oamenilor. (…) Descriind două dintre ţinuturile ardelene cele mai încărcate de istorie – Oltul și Mureșul –, de ale căror frumuseţi a știut să se bucure el însuși la faţa locului, Silvestru Moldovan se dovedește lipsit de orice prejudecată: pe lângă ţinuturile românești, el descrie şi zone locuite de maghiari ori de saşi (Oituz, Trei Scaune, Covasna, Sibiu, Braşov, Mediaş etc.), dovedind nu numai decenţă, ci şi superioritate morală. Impresionează plăcut siguranţa valorii proprii şi a neamului său, ca şi respectul faţă de toţi locuitorii Ardealului.”

Lasă un răspuns