Lansare volume François-Xavier Bellamy şi Akira Mizubayashi

22 noiembrie 2019, ora 13:00

„Cultura nu intervine pentru a ne face să fim alții, ci pentru a ajunge să fim noi înșine. Iar cărțile ne fac să înțelegem ce este moștenirea culturală, ca mediere esențială prin care primim de la alții ceea ce răspunde propriei noastre naturi.
Cei dezmoșteniți de cultură nu pot fi decât barbari; iar cei care nu au primit nimic, care le-ar permite să-și împlinească natura și să intre în relație cu altul, nu mai au decât calea violenței. Dacă, din păcate, cultura nu-l împiedică întotdeauna pe om să fie inuman, incultura în schimb îl împiedică să fie uman, ne spune Bellamy cu stilata lui retorică franceză. Brutalitatea lumii actuale nu ține însă atât de creșterea efectivă a violenței, cât de extinderea indiferenței individualiste în care trebuie să vedem consecința faptului de a refuza să transmitem cultura.” Aurel Codoban despre François-Xavier Bellamy

„O limbă venită de departe constituie o admirabilă analiză de parcurs lingvistic, o lecție pe viu despre respectul datorat cuvântului exact, care deslușește nemijlocit gândul. E o lecție de modestie care recunoaște existența unor limite interioare pe care nu putem spera să le depășim fiindcă suntem copiii limbii în care ne-am născut. Idee ilustrată – în nota autoreflexivă care îi este proprie, cu un soi de umor grav – de descrierea dificultăților pe care le întâmpină un japonez în a folosi spontan apelativele (foarte frecvente în franceză!) ori limbajul colocvial, prea puțin compatibil cu pudoarea și discreția tipic nipone. Spuneam că ne luăm cu greu rămas bun de la cartea tradusă. Pentru noi, ca pentru autorul ei, ea a anulat distanțe, a apropiat depărtări. Ne-am dori ca lectura ei să fie și pentru cititorul împătimit de vreo limbă ori nu preludiul unei mari iubiri.” Rodica Baconsky și Alina Pelea despre Akira Mizubayashi

Vă aşteptăm!