coordonată de Alexandra Blendea

„Ghidat de dl. director Mircea Trifu, colectivul nostru de redacție a stabilit ca principalul criteriu de alegere a titlurilor să fie acela de a oferi măsura umanității și creativității din noi. Aducem mulțumiri colaboratorilor noștri din literatura europeană contemporană: Centre National du Livre Paris, Centre Wallonie-Bruxelles, Norla, Swedish Arts Council, Danish Agency for Culture, Ministerul Culturii, Educației și Sportului Madrid, Slolia, Bratislava, Trubar (Ljubliana), Institutul Polonez, Institutul francez din Paris, Institutul Italian București.